„МБАЛ -Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти за 13 отделения. По едно свободно място има в Отделението по трансфузионна хематология, Микробиология, Очно отделение, Отделение по обща и клинична патология, Кардиология, Урология, Акушеро-гинекологично отделение, Неонатология, Отделение по анестезиология и интензивно лечение и Отделение по образна диагностика. Търсят се и двама специализанти по Педиатрия, двама за Отделението по нервни болести и двама по Гастроентерология.


Специализантите участват пряко в лечебно-диагностичната дейност в отделенията.
Обявените длъжности се заемат на срочен трудов договор до успешно придобиване на специалност.
Документите за участие в конкурса се подават лично или с нотариално заверено пълномощно в деловодството на „МБАЛ-Пазарджик” АД, считано от 29.03.2024 г. до 30.04.2024 г. включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч. в делнични работни дни. До събеседване ще се допускат кандидатите получили оценка минимум мн. добър 4,50 по шестобалната система.

 

Обява за специализанти

 

 

obqva

 

 

obqva1

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение