МБАЛ-Пазарджик получи нова акредитация за обучение на студенти и специализанти. Със заповед на зам. министъра на здравеопазването д-р Динко Странски лечебното заведение е одобрено да извършва дейности по клинично обучение на студенти по медицина, клинично обучение на студенти по професионално направление „ Здравни грижи” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, “Медицински лаборант“ и „Рентгенов лаборант“, и за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар” по 26 клинични специалности:

„Акушерство и гинекология”, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, “Гастроентерология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, “Инфекциозни болести“, “Кардиология“, “Клинична лаборатория“, “Кожни и венерически болести“, “Неврохирургия“, “Нервни болести“, “Нефрология“, „Образна диагностика”, „Обща и клинична патология“, “Ортопедия и травматология“,“Очни болести“,“Педиатрия“,“Спешна медицина“, “Съдебна медицина и деонтология“, „Урология“, „Ушно-носно-гърлени болести“, „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Хирургия”. Три са новите специалности за специализация: “Трансфузионна хематология“,“Клинична микробиология“ и “Неонатология“.
Одобрението е за срок от 5 години и е висока оценка за професионализма на специалистите от различните отделения на МБАЛ-Пазарджик.
В момента в болницата се обучават 36 лекари-специализанти. След последния проведен конкурс в лечебното заведение ще специализират още шестима млади лекари.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение