Проф. Златин Иванов Киряков е новият член на Съвета на директорите на "МБАЛ-Пазарджик“ АД. Това реши извънредното общо събрание на акционерите на лечебното заведение. Той заменя д-р Тодор Юнаков, който беше представител на държавата в дружеството.

Останалите двама членове на съвета остават д-р Иван Станоев, който е председател и д-р Красимир Темнилов, изпълнителен директор на МБАЛ-Пазарджик. Проф. Киряков се избира за заместник-председател на ръководния орган до провеждането на нов конкурс.

 

SD


Проф. Златин Иванов Киряков, д-р

Завършил АУ-Пловдив през 1992г. със специалност "Агроинженер“, както и специалност "Икономика“ в същия университет, Академия на МВР през 1996 г. „Право” във ВТУ "Св. Кирил и Методий” през 2006 г., ВА “Г.С. Раковски“-2013, 2015г.
Доктор по „Национална сигурност” – 2013 г.
Доцент по „Национална сигурност” – 2014 г.
Професор по "Обществени комуникации и информационни науки” – 2017 г.
Началник на отдел „Мобилизационна подготовка и сигурност” в УМБАЛ “Св. Георги“-Пловдив.
Член на Международната полицейска асоциация (1РА) и на Българска асоциация на полицейските началници.
Автор на над 50 доклада, статии, учебници и монографични изследвания в областта на здравеопазването, сигурността.
Преподава в различни университети.

prof Kiryakov SD

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение