140 години от своето създаване ще отбележи МБАЛ – Пазарджик. По този повод на 18 и 19 ноември ще се проведе двудневна научна конференция. Тържественият форум под надслов “140 години МБАЛ- Пазарджик“ ще започне в 15ч. на 18 ноември.Събитието ще открие изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов.


Директорът на Регионалния исторически музей Борис Хаджийски ще представи историята на първата болница в Пазарджик. В научната конференция участие със свои презентации ще вземат проф.д-р Марияна Стойчева,проф. Д-р Златимир Коларов, проф.д-р Николай Ватев, доц.д-р Димитър Вучев, доц.д-р Андрей Галев, д-р Христиана Бацелова.д-р Мария Пишмишева, д-р Николай Стоянов,д-р Петър Лазов, д-р Станислав Коцев и д-р Гергана Вълева.
В научната сесия на медицинските сестри ще се включат главната медицинска сестра на МБАЛ-Пазарджик Еленка Станчева, главната медицинска сестра на МБАЛ „Хигия“ и председател на РК на БАПЗГ- гр. Пазарджик Галина Цинигарова, както и старшите сестри на Спешно отделение и Урологично отделение Ангелина Сотирова и Кристина Лазарова. Предвидени са и фирмени презентации.
Първата болница в град Пазарджик се открива по инициатива на тогавашния кмет и голям патриот Георги Брегов. Тя се намира близо до Ески джамия. Той дарява пари за откупуване на турския конак, в който се настанява болницата. За първи лекар-управител на болницата през 1881г. е назначен д-р Иван Драгомиров от Стара Загора, завършил в Русия. Строежът на сегашната болница започва на 1 май 1904 г. върху площ от 60 дка в източната част на града, подарени от Никола Ламбрев. Болницата, която се намира близо до канала „Паша арк“, е завършена през 1906г.
От месец август 2000 г. със заповед на Министерството на здравеопазването публичното здравно заведение- Обединена районна болница се преобразува в "МБАЛ - Пазарджик" АД, която се управлява от Съвет на директорите.В момента председател на Съвета на директорите е д-р Тодор Юнаков, а зам.председател д-р Иван Станоев. Изпълнителен директор на лечебното заведение е д-р Красимир Темнилов.
В болницата работят над 720 души, от които 175 висш медицински персонал с една или няколко специалности, 255 специалисти по здравни грижи и обслужващ персонал- 319 служители. МБАЛ-Пазарджик разполага с 420 легла, от които 392 за активно лечение.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение