Първи случай за годината на пациент с хеморагична треска установиха инфекционисти от МБАЛ-Пазарджик .
35-годишен мъж с работна диагноза" Хеморагична треска с бъбречен синдром" / ХТБС / е постъпил в началото на седмицата в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик. Диагнозата е потвърдена преди ден в Националния център по заразни и паразитни болести в град София, съобщи началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева.


Хеморагичната треска с бъбречен синдром е остро инфекциозно заболяване, което протича с висока температура, отпадналост, бъбречна недостатъчност и кръвоизлизи. Причинява се от вирус, а преносител на вируса са мишевидни гризачи. Заразяването става най-често при консумация на храни и течности, които са замърсени с урина и фекалии на мишките-преносители. Има и други пътища на заразяване, но с по-малко значение, уточни д-р Пишмишева.
Пазарджишка област е ендемична за заболяването, особено регионите около Пещера, Ракитово, Велинград. Заболяването се среща рядко, но е тежко и с висок леталитет. Засяга по-често мъже в активна възраст, заети с работни дейности в гората. Среща се най-често в летния сезон, но може и през зимата, когато гризачите мигрират към къщите на хората , за да търсят храна.
35-годишният пациент живее в ендемичен регион, в гориста местност , има и контакт с мишки. При него са налице бъбречна недостатъчност и дискретни кръвоизливи, обясни д-р Пишмишева.
Опорна точка в борбата с ХТБС е унищожаване на гризачите, а при престой в гората хранителните продукти да са добре пакетирани и недостъпни за мишки, също така да не се консумира вода от некаптиран водоизточник / поточета, рекички / , предупреждават инфекционистите.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение