Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик  получи  от Министерството на здравеопазването  медицинско оборудване по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г.

Медицинската помощ включва   подвижни бактерицидни лампи,  кушетки за медицинска диагностика,  легла за реанимация, колички носилки за пациенти ,  инвалидни столове и  подвижни завеси. Медицинското оборудване е на  обща стойност 94 370 лв.

 

20210609 095451

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение