Тест за доказване на антитела срещу COVID-19 -хемилуминесцентен метод
Този вид тест идентифицира неутрализиращи антитела към RBD/ рецептор – свързващ домейн/ на протеин S1.
Максималната чувствителност на теста се постига след 15-я ден от началото на симптомите.


Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция.
Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина не по-рано от 2 седмици /оценка на ваксиналния отговор/.
За проследяване на концентрацията на вирус-неутрализиращи антитела във времето, трябва да се използва един и същ метод- хемилуминесцентен метод на аналитична платформа "Access 2" на американската фирма Beckman Coulter.
Пробите се вземат в Клинична лаборатория на МБАЛ-Пазарджик всеки работен ден.
За изследването се взема венозна кръв.
Резултатът се получава в рамките на деня.
Работно време на Клинична лаборатория : от 7,30 до 13,30 ч.
Цена на теста -35,00 лв

 

 

20210510 103221

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение