„МБАЛ- Пазарджик АД“, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021г.


Предложенията за участие се подават в срок до 16:00 часа на 05.05.2021г. в деловодството на „МБАЛ- Пазарджик” АД. Допълнителна информация може да бъде получена всеки работен ден от 08:00 до 15:00 ч.  на телефон- 034/408 606

 

ПОКАНА

 

ПОКАНА ОДИТОР page-0001ПОКАНА ОДИТОР page-0002

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19