Първи случай на Западнонилска треска в Пазарджишка област за 2020 год. Заболяването е потвърдено при 73-годишен мъж, който се е лекувал в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик. Пациентът е бил  с придружаващи заболявания /мозъчно-съдова болест, атрофия на мозъка / , симптомите на които наподобяват тези на Западнонилската треска.  Той  е заболял с повишаване на температурата и засилване на проявите на другите заболявания. Бил объркан, на моменти неориентиран за време и място. Преди приемането в болница   е бил неконтактен.


“Предвид сезона  го изследвахме и за Западнонилска треска и се потвърди“, обясни началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева. Тя предупреждава, че през летния сезон не бива да забравяме и други, типични за топлото време заболявания.

Западнонилската треска е предавано с комари остро инфекциозно заболяване.
Основен резервоар и източник на инфекцията са птиците – 80% от тях прекарват инфекцията безсимптомно. Причинителят на заболяването е малък вирус, а преносител – комари от различни видове.
Предаване на инфекцията от човек на човек не е документирано, приема се, че концентрацията на вируса у бозайниците, включително човек, не достига достатъчно високи нива и те не могат да заразяват.
Първият случай в Европа е от 1958 г. в Албания. По данни на НЦЗПБ в България от 2010 до 2019г. са регистрирани 33 случая, от които 14 потвърдени, а 19 – вероятни.
Заболяването най-често протича като трескаво състояние с повишена температура, отпадналост, болки по мускули и стави и преминава без да бъде диагностицирано. В 1 - 10% от случаите се развиват неврологични симптоми - възпаление на мозъка – енцефалит, възпаление на мозъчните обвивки или и на двете.
Болестта се среща през топлите месеци на годината – летните – и това е свързано с активността на преносителите – комари.

В Пазарджик до 2019 г. са диагностицирани 4-ма болни със Западнонилска треска, протекла енцефалит.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение