"МБАЛ- Пазарджик " АД отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти, собственост на лечебното заведение.

Предложенията за участие се подават в срок до 16:00 часа на 13.03.2020г. в деловодството на „МБАЛ- Пазарджик” АД .
Информация за недвижимите имоти и тяхното местоположение, може да бъде получена всеки работен ден от 08:00 до 15:00 ч. от отдел „Обществени поръчки“.

 

За повече информация-моля вижте приложените документи!

 

 

ПОКАНА

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение