ГРАФИК НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ

                                                        ЗА РАБОТА С АПр №38

 

                                           Комисията ще заседава в дните:

 

               

               За месец януари 2024 г.- 09.01/вторник/, 23.01/вторник/, 30.01/втортик/

               

               За месец февруари 2024 г.-06.02/вторник/, 20.02/вторник/, 27.02/вторник/

 

               За месец март 2024 г. -05.03/вторник/, 19.03/вторник/, 26.03/вторник/

 

               За месец април 2024г. - 02.04/вторник/, 16.04 /вторник/,30.04/вторник/

 

               За месец май 2024 г.- 14.05/вторник/, 21.05/вторник/,28.05/вторник/

 

               За месец  юни 2024 г.- 04.06/вторник/, 18.06 /вторник/, 25.06/вторник/

  

               За месец юли 2024 г.- 02.07/вторник/, 16.07/вторник/,30.07/вторник/

 

               За месец август 2024 г- 06.08/вторник/,20.08/вторник/, 27.08/вторник/

 

               За месец септември 2024 г.- 03.09/вторник/, 17.09/вторник/, 24.09/вторник/

 

               За месец октомври 2024 г.- 08.10/ вторник/, 22.10/вторник/, 29.10/вторник/

 

               За месец ноември 2024 г. - 05.11/вторник/, 19.11/вторник/, 26.11/вторник/

 

               За месец декември 2024 г. - 03.12/вторник/, 10.12/вторник/, 17.12/вторник/

                

               

               

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение