Ако имате оплаквания без да се притеснявате може да подадете жалба до изпълнителния директор на болницата или друга институция. Може да я пуснете в кутията за жалби и похвали, която се намира на входа на административната сграда.  Подавайки сигнал подпомагате отстраняването на нередности, несъответствия и/или "лоши" практики в диагностично-лечебния процес и възникващите взаимоотношения между всички участници в процесите, протичащи в едно лечебно заведение. Това от своя страна ще допринесе за повишаване на качеството на дейностите и услугите, предлагани от "МБАЛ-Пазарджик" АД.

По същия ред и начин може да направите предложения за подобряване на дейността, качеството, вида и обема на предлаганите услуги и др.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение