Ако искате да направите дарение на болницата потърсете среща с Ръководството.

За всички дарения се изготвят и подписват съответните документи.

 

Не се допуска персоналът да приема парични или други дарения.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение