За изписването Ви от болницата ще бъдете уведомени предварително. Ако нямате възможност и желаете - ще уведомим близките Ви.

При желание да напуснете и лекарят не е съгласен с това, ще подпишете документ, в който подробно са описани възможните рискове за Вашето здраве и съответните последствия. При преждевременно напускане на болницата, ще Ви се наложи да заплатите направените разходи от ЛЗ до момента на напускането ви - НЗОК не заплаща при неспазен минимален болничен престой.
Лекуващият лекар ще издаде епикриза за лечението, което Ви е проведено. Същата трябва да предоставите на ОПЛ и/или наблюдаващия ви специалист от извънболничната помощ. Желателно е епикризата да се предоставя на приемащото лечебно заведение за болнична медицинска помощ при евентулна последваща хоспитализация.

Уверете се, когато напускате отделението, че имате:

  • Всички необходими лекарства, от които се нуждаете;
  • Всички медицински документи, които следва да Ви бъдат издадени или които допълнително сте поискали;
  • Датите и времето за всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насрочени такива;
  • Дрехи за пътуване;
  • Някой, който да Ви откара у дома /можете да ползвата линейка само срещу заплащане или по медицински показания/.

Когато се прибирете вкъщи

Ако имате медицински проблеми след дехоспитализацията, които са пряко свързани със заболяването Ви,  не се колебайте да се свържете с лекуващия лекар и да поискате по ранна дата за контролен преглед.

Политиката на болницата  е ориентирана към съвременни методи на лечение и проследяване хода на Вашето заболяване.

 

МОЛЯ, НЕ ВЗЕМАЙТЕ СЪС СЕБЕ СИ НИКАКВО БОЛНИЧНО ИМУЩЕСТВО. 

НИЕ ЩЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО ЗА ДРУГ ПАЦИЕНТ.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение