Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с „Направление за хоспитализация” в планов порядък. Вие можете да бъдете насочен за лечение при нас от личен лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание. Вашият личен лекар или специалист ще определи кога ще постъпите в съответното отделение и ще запише датата за прием в „Направлението за хоспитализация”.

При приемането лекарят ще обсъди с Вас рисковете на лечението и желанието за лечение. Ако сте съгласен с предложеното от лекаря лечение или откажете да се лекувате, Вие ще подпишете декларация.

Лечението срещу заплащане се извършва в следните случаи: лечение на здравно неосигурени лица; лечение на чуждестранни граждани, съгласно Наредба №30 на МЗ.

Преди да постъпите в болницата Вие трябва:

  • да се информирате от личния си лекар за това;
  • да организирате /ангажирате/ роднини или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака докато бъдете приет, да вземе всички Ваш лични вещи и ценности, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви при нас.
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение