Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

по чл.37, ал.1 от ЗЗО

2020 г.

 

 

Приложение № 11 към НРД за МД 2020-2022 г. 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение