1. Обща информация

2. Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

3.Образци 

 

    - Заявление

 

    - Искане

 

    - Протокол

 

    - Заповед


4. Регистър за постъпили заявления по ЗДОИ

 

5. Вътрешни правила по ЗЗЛПСПОИН

 

- Формуляр

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение