Сключени за изпълнение Клинични пътеки по реда на НРД за МД 2020-2022 г. 

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
КП № 1  Стационарни грижи при бременност с повишен риск
КП № 2  Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск - без извършване на диагностични процедури с кодове 75.1, 75.33 и 75.35
КП № 3  Оперативни процедури за задържане на бременност
КП № 4.1  Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г.с. вкл.
КП № 4.2  Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г.с.
КП № 5.1 Нормално раждане
КП № 5.2 Раждане чрез цезарово сечение
КП № 6  Грижи за здраво новородено дете
КП № 7  Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., първа степен на тежест
КП № 8  Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., втора степен на тежест
КП № 9  Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 гр. до 2499 гр., първа степен на тежест
КП № 10  Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 гр. до 2499 гр., втора степен на тежест
КП № 11  Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
КП № 12  Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии за деца до 28 ден от раждането
КП № 13  Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
КП № 14  Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
КП № 15.1  Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант - само за новородени над 1200 грама
КП № 15.2  Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант - само за новородени над 1200 грама.
КП № 16  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение - само за пациенти над 18 години
КП № 17.1  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
КП № 18.1  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
КП № 20.1  Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
КП № 24  Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове - само за пациенти над 18 години
КП № 25  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
КП № 26  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
КП № 27  Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
КП № 28  Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
КП № 29  Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
КП № 30.1  Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
КП № 31.1  Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години
КП № 32.1  Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда за лица над 18 години
КП № 33  Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - само за пациенти над 18 години
КП № 36  Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - само за пациенти над 18 години
КП № 37  Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - само за пациенти над 18 години
КП № 38  Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация
КП № 39  Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
КП № 40.1  Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
КП № 40.2  Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст
КП № 41.1  Диагностика и лечение на алергични на дихателната система при лица над 18 години
КП № 41.2  Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
КП № 42.1  Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо- белодробната система при лица над 18 години
КП № 44  Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията - само за процедури с кодове 31.93 и 98.15
КП № 45  Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
КП № 47.1  Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
КП № 48  Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
КП № 49  Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
КП № 50.1  Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
КП № 51.1  Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза при лица над 18 години
КП № 52.1  Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
КП № 53.1  Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
КП № 54.1  Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години
КП № 56.1  Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
КП № 57.1  Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
КП № 57.2  Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години - без пациенти на възраст до 28-миа ден от раждането
КП № 60  Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък - само за пациенти над 18 години
КП № 61  Диагностика и лечение на мултиплена склероза - само за пациенти над 18 години
КП № 62.1  Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години
КП № 62.2  Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
КП № 63.1  Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години
КП № 63.2  Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
КП № 64.1  Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми припри лица над 18 години
КП № 65.1  Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години
КП № 66.1  Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години
КП № 67  Диагностика и лечение на паркинсонова болест
КП № 68.1  Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години
КП № 68.2  Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18 години
КП № 69.1  Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години
КП № 70.1  Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години - без код **88.74 
КП № 71.1  Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години - без код **88.74
КП № 72.1  Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години
КП № 73.1  Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 години
КП № 74.1  Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години
КП № 75.1  Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години
КП № 76.1  Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години
КП № 78.1  Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
КП № 79.1  Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
КП № 84  Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години
КП № 84  Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години
КП № 87.1  Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
КП № 87.2  Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
КП № 88.1  Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
КП № 88.2  Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
КП № 92  Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
КП № 93  Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
КП № 94  Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
КП № 96  Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити
КП № 97  Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
КП № 98  Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 
КП № 99  Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
КП № 100  Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е - без код по МКБ-10 В 15.0 и без пациенти на възраст до 28-мия ден от раждането
КП № 101  Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В. С и D - без кодове по МКБ-10 В16.0 и В16.2 и без пациенти на възраст до 28-мия ден от раждането
КП № 102  Диагностика и лечение на паразитози - без кодове (3-то ниво) В74.0, В74.1, В74.2, В74.3, В74.4, В74.8 и В79.
КП № 103  Диагностика и лечение на покривни инфекции - без кодове по МКБ-10 А35, А82.0 и А82.1
КП № 104  Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остропротичащи, с усложнения
КП № 105  Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
КП № 106.1  Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години
КП № 106.2  Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
КП № 107  Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
КП № 108  Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
КП № 111  Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
КП № 113.1  Диагносктика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа
КП № 113.2  Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
КП № 114  Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
КП № 115  Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
КП № 130  Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност - без процедури с кодове 15.11(42833-00); 15.12 (42833-00); 15.13(42833-00);15.19(42833-00); 15.21(42833-00); 15.22(42833-00); 15.29 (42833-00); 15.3;( 42839-00,42839-01) 15.4(42839-00, 42839-01); 15.5(42833-00); 15.9(90081-00)
КП № 131  Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
КП № 133  Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
КП № 134  Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
КП № 137  Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
КП № 138  Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
КП № 139  Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
КП № 140.1  Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години
КП № 140.2  Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години
КП № 141  Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
КП № 143  Трансуретрална простатектомия
КП № 144  Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
КП № 145  Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
КП № 146  Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
КП № 147  Оперативни процедури върху мъжка полова система
КП № 148  Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
КП № 149  Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
КП № 150  Оперативни процедури при инконтиненция на урината 
КП № 151  Реконструктивни операции в урологията
КП № 152  Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
КП № 153  Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 
КП № 154  Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
КП № 155  Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
КП № 158  Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - КП може да се изпълнява в отделение по Ортопедия и травматология; в отделение Хирургия - без планови операции на пациенти до 9 години
КП № 159  Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
КП № 160  Нерадикално отстраняване на матката
КП № 161  Радикално отстраняване на женски полови органи
КП № 162  Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП № 163  Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - без код 71. 71 при деца под 9 годишна възраст
КП № 164  Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената - без код 70.79 при деца под 9 годишна възраст
КП № 165  Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
КП № 166  Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
КП № 169  Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
КП № 170  Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
КП № 171  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 172  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - само при спешни животозастрашаващи травматични състояния
КП № 173  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 174  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години - само при спешни животозастрашаващи травматични състояния
КП № 175  Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретрбперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 176  Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - само в условия на спешност
КП № 177  Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 178  Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години - само в условия на спешност
КП № 179  Оперативни процедури върху апендикс - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 180  Хирургични интервенции за затваряне на стома - само за пациенти над 18 години
КП № 181  Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 182  Оперативни процедури при хернии - само за пациенти над 18 години
КП № 183  Оперативни процедури при хернии с инкарцерация - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 184  Конвенционална холецистектомия - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 185  Лапароскопска холецистектомия - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 186  Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 187  Оперативни процедури върху черен дроб - КП може да се изпълнява само за код 50.61 в условията на спешност
КП № 188  Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 189  Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - в условия на спешност за код 52.22
КП № 190  Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 191.1  Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
КП № 191.2  Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години - само за кодове на процедури 41.43 и 41.5 в условия на спешност
КП № 192  Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 194  Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - без планови операции и операции за вродени малформации на деца до 9 години
КП № 195  Оперативно лечение при остър перитонит - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 196  Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст
КП № 197  Консервативно лечение при остри коремни заболявания - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст и без пациенти с диагноза К65.0
КП № 199.1  Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - само за пациенти над 18 години
КП № 199.2  Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания - само за пациенти над 18 години
КП № 200  Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния - само за пациенти над 18 години
КП № 204  Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
КП № 205  Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
КП № 207  Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
КП № 208  Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
КП № 209  Хирургично лечение при травма на главата - КП ще се изпълнява в отделение Неврохирургия; в отделение Хирургия - само за пациенти над 18 години
КП № 210  Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение - КП ще се изпълнява в отделение Неврохирургия; в отделение Ортопедия и травматология само за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29
КП № 211.1  Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - без невронавигация
КП № 212  Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
КП № 216  Спешни състояния в гръдната хирургия - само за пациенти над 18 години
КП № 217.1  Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник - само в условия на спешност за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 78.59; 79.25; 79.29; 79.35; 79.36; 79.55; 79.86; 79.87, 81.40; 81.42; 81.43
КП № 218  Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
КП № 219  Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
КП № 220.1  Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност - само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12: 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3 в условия на спешност
КП № 220.2  Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) - само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12: 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3 в условия на спешност
КП № 222  Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - кодове 79.11, 79.12, 79.32 ще се изпълняват само в условията на спешност
КП № 225  Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП № 226  Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - КП ще се изпълнява в отделение по УНГ само за процедури с кодове: *21.84, *21.85: 21.87; *21.89, *25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63
КП № 227  Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
КП № 228  Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
КП № 229  Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
КП № 232  Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
КП № 235  Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) - без лечение на деца до 5 годишна възраст
КП № 244.1  Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии за лица над 18 години - без кодове *99.71, 99.72, 99.73, 99.74
КП № 254  Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
КП № 255  Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции - само за пациенти над 18 години
КП № 256  Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
КП № 257  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистирагцо/хронично/вегетативно състояние
КП № 258  Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система
КП № 259  Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система
КП № 260  Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП № 261  Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 262  Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
КП № 263  Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
КП № 264  Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции - само за пациенти над 18 години
КП № 265   Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
КП № 999  Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ
АПр № 1.1  Хрониохемодиализа
АПр № 2  Перитонеална диализа с апарат
АПр № 3  Перитонеална диализа без апарат
АПр № 4  Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
АПр № 11  Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
АПр № 12  Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
АПр № 16  Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
АПр № 17  Диагностика и лечение на еритродермии
АПр № 18  Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
АПр № 19  Оперативно отстраняване на катаракта
АПр № 20  Хирургично лечение на глаукома - без пациенти до 28 ден от раждането
АПр № 21  Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност - без пациенти до 28 ден от раждането
АПр № 22  Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
АПр № 23  Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
АПр № 24  Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
АПр № 25  Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
АПр № 26  Амбулаторни хирургични процедури
АПр № 28  Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
АПр № 29  Поетапна вертикализация и обучение в ходене
АПр № 34  Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт - без пациенти под 18 години
АПр № 33.1  Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
АПр № 33.2  Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции
АПр № 38.1  Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
АПр № 39  Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит
КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
КПр № 1  Диализно лечение при остри състояния
КПр № 3  Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
КПр № 4  Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение