IMG 3811-1

Към” МБАЛ- Пазарджик” АД  функционира Медицински център „Вива“за оказване на извънболнична помощ,  в който  се извършва диагностично – консултативна дейност от специалисти с богат клиничен опит.

 

Контакти :034/ 408-640

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение