Контакти
Адрес:
гр. Пазарджик
ул. ”Болнична” 15Телефон: Изп. директор: 034/ 408 601
Факс: 034/408 770

Информация: Длъжностно лице за защита на личните данни- Лиляна Шикова
E-mail: mbalpz@gmail.com
Длъжностно лице за приемане на сигнали
за корупция и нарушения- Александър Денчев- тел:0882805607
E-mail: mbalpz@gmail.com

Централа: 034/ 408 600
Тех. Секретар – 034/ 408 601
E-mail: mbalpz@gmail.com

 


logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение