ДЕЙНОСТ

  • Експертиза на трудоспособността - временна и трайна, което е неразделна част от диагностичната, лечебната и профилактичната дейност на лечебното заведение;
  • Контролно-методична дейност;
  • Социална дейност;
  • Дейност, свързана с КЗОО и НОИ.


ТЕЛК I-ви състав

 

Председател - Д-р Ангел Генов


Членове - Д-р Тодор Шулев, Д-р Лидия Гочева

офталмолог - Д-р Недялка Фикейна

детски лекар - Д-р Пламен Парнарев

психиатър - Д-р Мария Георгиева

 

Телефон: 034/ 408 768

ТЕЛК II-ри състав

 

Председател - Д-р Радко Сертов


Членове - Д-р Людмила Лупова, Д-р Ангелина Хаджиева


Телефон: 034/ 408 660

 

Технически секретар - телефон:  034/ 408-662

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение