СТРУКТУРА
Разполага с 12 легла за активно лечение и 1  място  за краткотраен престой.

 

ДЕЙНОСТ
Дейността на отделението е насочена в две направления - лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни - диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност.
Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.

Наличното оборудване дава възможност за осъществяване на различни оперативни интервенции в областта на гълтача и сливиците, носа и околоносните кухини, микроларингохирургия, ендоскопия на хранопровод, за екстракция на чужди тела и за бужиране при стриктури.

Аудиометричната апаратура спомага за  своевременното диагностициране на намаления слух /глухота/, причината за това и възможностите за неговото оперативно или консервативно лечение.
В отделението се осъществява и качествено слухопротезиране на деца и възрастни.

В отделението работят 5-ма лекари.

 

Началник отделение- д-р Костадин Златарев- специалност „Ушно-носно-гърлени болести“


Старши лекар: д-р Димитър Митрев-специалност „УНГ“


Лекари: д-р Владимир Ат. Атанасов- специалност „УНГ“


д-р Георги Илчев- специалност „УНГ“

 

д-р Христо Христов-специалност"УНГ"

 

Специализанти: д-р Костадин Киричев

Старша мед. сестра- Анелия  Павлова

 

Телефон: 034/408 742

 

kostadin-zlatarevД-р Костадин Златарев- Началник отделение

Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-Пловдив. Оттогава и досега работи в УНГ отделение на МБАЛ-Пазарджик.
Началник на отделението е от 1998 г.
Придобива специалност “УНГ болести” през 1989 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение