СТРУКТУРА
Отделението разполага с 7  болнични легла, самостоятелна операционна зала и Сектор за лазерно лечение.

 

ДЕЙНОСТ

  • Микрохирургични интервенции;
  • Реконструктивни операции на предния очен сегмент;
  • Хирургия на клепачите и слъзните пътища;
  • Хирургично лечение на катаракта;
  • Хирургично лечение на глаукома;
  • Лазертерапия.

За осъществяване на диагностичната и лечебна дейност отделението използва съвременна апаратура: IAG лазер, автокераторефрактометър, фотошпалт лампа, офталмоскоп, скиаскоп, компютърен периметър, ретинофот, А-скен, аномалоскоп, операционен микроскоп, апарат за факоемулсификация, коагулатор, апарат за предна витректомия, пахиметър.

 

 

Началник на отделение: д-р Доньо Донев-специалност "Очни болести"

 

Лекари: д-р Вера Хаджиева-специалност „Очни болести“, д-р Васил Димитров-специалност „Очни болести“

 

Специализанти: д-р Айше Црънгалова

 


Старша мед. сестра - Катя Григорова

 

Телефони: 034/ 408 733, 0882 805 621

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение