СТРУКТУРА
Нефрологично отделение разполага с 20 легла в т. ч. 2 токсикологични (за случаи на остри отравяния и интоксикации) и с 26 апарата за хемодиализа, като болните се диализират на 3 смени.

 

ДЕЙНОСТ

Извършва се лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа и други методи на извънбъбречно очистване на кръвта. Извършва се и лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, лекувани в други структури на болницата или в  други лечебни заведения. Към отделението има кабинет за профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН. Извършва се подготовка за диализното им лечение. В отделението се извършва и подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация.

 

 

Началник отделениед-р Росица Робова-Калеева-специалност „Вътрешни болести“, „Нефрология“


Лекари: д-р Людмил Спасов-специалност „Вътрешни болести“, „Нефрология“
д-р Крум Златарев-специалност „Вътрешни болести“, „Нефрология“
д-р Величка Стоянова-специалност „Нефрология“

д-р Костадин Стефанов-специалност „Нефрология“

Специализанти: д-р Атанаска Джалъзова

Старша мед.сестра - Иванка Войводова - специалност "Управление на Здравните грижи"

 

Телефони: 034/ 408 746, 408 744, 034/ 408 614

 

dr-Robova-nefrologiqД-р Росица Ташева Робова-Калеева-Началник отделение

 

Завършва медицина през 1991г. в Медицински университет –Пловдив.

От 1991 до 2000г. работи като лекар в Работническа поликлиника, а от 2000 до 2003 година в ЦСМП-Пазарджик.

Придобива следдипломна квалификация по специалност „Вътрешни болести” през 2006г., а през 2013г. завършва и специализация по нефрология в Медицински университет -Пловдив.

От 2004г. до месец октомври 2019г. работи като лекар в МБАЛ-Пазарджик в Отделение по нефрология и хемодиализа.

От 18 октомври 2019г.  е началник на отделението.

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК НЕФРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение