СТРУКТУРА

Разполага с  20 легла.
Разкрит е електрофизиологичен сектор с функциониращи кабинети за извършването на високоспециализирани дейности по електродиагностика, електроенцефалография, електромиография и кабинет по доплерова сонография.
Интензивният сектор, единствен на територията на града, осъществяващ лечение на исхемични и хеморагични инсулти, е оборудван със съвременна и модерна апаратура.

 

ДЕЙНОСТ

Лекуват се болни с органични заболявания на нервната система, като приоритетна нозологична структура е тежката неврологична патология, със социално значим характер, формирана преди всичко от постъпващите по спешност болни (остро настъпили мозъчно-съдови инциденти и количествени промени в съзнанието, епилептични гърчове и състояния, както и такива с отпадна огнищна и маркирана общомозъчна симптоматика от неясно естество).

 

Началник отделение- д-р Николай Сотиров -специалност-“Нервни болести“


Старши лекар: д-р Запряна Иванова-специалност „Нервни болести“


Лекари: д-р Мария Хрисчева-Джопова-специалност „Нервни болести“
д-р Нурджан Балджиева- специалност „Нервни болести“

д-р Айша Дурльова- специалност "Нервни болести"

д-р Марио Миков

д-р Хусеин Мустафа 


Старша мед. сестра- Желязка Драганова

 

Телефони за връзка : 034/408 741, 034/408 740

 

 

sotirov-900Д-р Николай Сотиров - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1991 г. Започва работа в Бърза помощ на ОРБ в гр.Пазарджик.
В периода 1992-1994г. работи като лекар - ординатор в Неврологично отделение на ОРБ- гр.Пазарджик.
През 1994-1995г.  е началник на Неврологично отделение в Центъра по рехабилитация и профилактика на МО в гр.Велинград.
През 1996г. придобива специалност "Нервни болести". От 1996г. до 2007г.  работи като ординатор-невролог в Неврологично отделение на МБАЛ- Пазарджик. През този период усъвършенства специализацията си като придобива правоспособност по Доплерова сонография на нервните болести и Електромиография.
От 2007г. в продължение на пет години живее и работи като невролог в Неврологична клиника в гр.Нойбранденбург, Германия.
От януари 2013г. е ординатор-невролог в МБАЛ Пазарджик, а от октомври 2013г.  е началник на отделението.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение