СТРУКТУРА

Кожно-венерологично отделение в гр. Пазарджик функционира от 1948 г. Има и диспансерни функции. То е единствено на територията на Пазарджишка област.
Отделението разполага с 14 легла и приемно-консултативен кабинет.
Материално-техническата база на отделението е на добро ниво и това позволява развитието на няколко тесни профила в дерматологията. За работа на разположение са микроскопи, електрокоагулатори, набор за биопсии, набор за тестуване, лампа за UVA и UVB лъчи и др.

 

ДЕЙНОСТ
В отделението се извършват диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания съгласно съвременните изисквания в дерматологията, като това включва- автоимунни дерматози, бактериални и вирусни инфекции, псориазис, еритродермии и сифилис.

 

Началник отделение - д-р Стоянка Бейска-Ризова-специалност „Кожно-венерически болести“


Лекари: д-р Мария Атанасова-Стоянова-специалност „Кожно-венерически болести“

             

          

          

Специализанти: Д-р Ива Петкова


Старша мед. сестра – Таня Ботева-Петрова - специалност "Управление на Здравните грижи"

 

Телефони за връзка: 034/408 717, 408 718

 

 

dr-beyska

Д-р Стоянка Бейска - Началник отделение

Завършва висше медицинско образование в МУ - град Пловдив през 2001г.
От 2001г. до 2008г. работи в ЦСМП- Пазарджик.
Придобива специалност по дерматовенерология през 2008г.
От 2006г. до 2016г. работи в КАБКИС (кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН и полово предавани болести) като дерматовенеролог.
От 2008г. до 2013г. работи в МБАЛ- Пазарджик в Кожно-венерологично отделение.
От 2013г. до 2016г. работи в ДКЦ "Хигия"  в кожен кабинет.
От 2016г. е началник на КВО.
Завършени курсове по микология, венерология и криотерапия.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧНО
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение