СТРУКТУРА
Разполага с 26 легла.
Обособени са 3 сектора:

  • Интензивен
  • Сектор за респираторни заболявания;
  • Сектор за хронични инфекции.

ДЕЙНОСТ

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 1 до 18-годишна възраст.
Отделението разполага с интензивен сектор с монитори, инфузионни помпи, апарат за изкуствена белодробна вентилация, инхалаторни помпи.


Началник отделение - д-р Златомира Манолова- специалност „Педиатрия“


Лекари:  д-р Ангелина Бояджиева- специалност „Детски болести“

д-р Валентин Данчев-специалност "Педиатрия"
д-р Мария Митева- Куленска
д-р Нели Петерчева- специалност „Детски болести“
д-р Петя Караджова- Ципоркова- специалност „Педиатрия“

д-р Георги Павлов- специалност "Детски болести", "Детска неврология"

д-р Татяна Андреева-специалност "Педиатрия"

д-р Теодора Динкова-специалност "Педиатрия"

 

 

Специализанти: , д-р Десислава Търтова-Вълова-специалност "Детска неврология"


Старша мед. сестра - Елена Ставровска - специалност "Управление на Здравните грижи"

 

Телефони: 034/ 408 753, 408 754, 0882 805 636

 

 


Д-р Златомира Манолова – началник  на Второ педиатрично отделение

Завършва Медицински университет- Пловдив през 2018 г.d-r Manolova

Придобива   специалност "Педиатрия" през 2023 г.

Д-р Манолова работи във Второ детско отделение с интензивен сектор към МБАЛ- Пазарджик от 2018 г.

От 1 декември 2023г е назначена  за началник на Второ педиатрично отделение на МБАЛ-Пазарджик.

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ВТОРО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение