СТРУКТУРА

Отделението е най-голямото интензивно отделение в областта.
Разполага с 12 интензивни легла.
Обособени са два сектора - реанимационен и анестезиологичен.

 

ДЕЙНОСТ

В реанимационния  сектор се провежда интензивно лечение на пациенти от всички възрасти с различни тежки, животозастрашаващи заболявания - хирургични, неврологични, инфекциозни заболявания, множествени травми и тежки заболявания на вътрешните органи.
В анестезиологичния  сектор се осигурява провеждането на анестезии за операции в областта на коремната и гръдната хирургия, неврохирургията, травматологията, акушерството и гинекологията, оториноларингологията, офталмологията, гастроентерологията и урологията.

ОАИЛ разполага с уникална за областта апаратура за диагностика и поддържане на основните жизнени функции на пациенти в критично състояние.
В отделението работи висококвалифициран и мотивиран екип от медицински специалисти - лекари и специалисти по здравни грижи.

 

Началник отделение- д-р Димитър Иванов-специалност „Анестезиология и интензивно лечение“


Лекари: д-р Георги Тонков -специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

д-р Боряна Христова-специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
д-р Сашко Караджов-специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
д-р Живко Динев-специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
д-р Събка Апостолова-специалност „Токсикология“
д-р Вътьо Вътев- специалност „Анестезиология и интензивно лечение“д-р Дорета Илчева-специалност "Анестезиология и реанимация"

д-р Иван Харизанов-специалност „Спешна медицина“, “Нефрология“, специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

д-р Красимир Соколов-специалност"Анестезиология и интензивно лечение"

д-р Варта Шопова-специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

д-р Ангел Добрев-специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

д-р Николай Недялков 

д-р Тодор Тодоров 

Специализанти:   д-р Екатерина Вълчева


Старша сестра- Спаска Петрова

 

Телефон: 034/ 408 608

 

Д-р Димитър Иванов- Началник отделение ivanov

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет-гр. Пловдив през 2003 г.
Придобива специалност по Анестезиология и Интензивно лечение през 2013 г.
В периода 2003-2004 г. работи като лекар-ординатор в ЦСМП.
В МБАЛ- Пазарджик работи от 2004 г. до 2016 г. като лекар-ординатор в ОАРИЛ.
От 2016 г. е началник на ОАИЛ в МБАЛ- Пазарджик.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение