1 ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2 ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
3 КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО С ИНВАЗИВНА ЛАБОРАТОРИЯ
4 ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
5 ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
6 ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
7 АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
8 НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
9 ПЪРВО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
10 ВТОРО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
11 ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
12 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
13 ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
14 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
15 УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
16 КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
17 ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
18 ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
19 НЕФРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С ДИАЛИЗНА СТРУКТУРА
20 СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
21 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
22 ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ПЕРАЛНЯ
23 БОЛНИЧНА АПТЕКА
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение