ДЕЙНОСТ
Извършва се биопсична и аутопсионна дейност.

В отделението се обработват хирургични и инструментални биопсии. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхобелодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и белодробни заболявания.
Извършва се също така и съдебно-медицинска дейност по нареждане на МВР (полицейско дознание) и структурите на Министерството на правосъдието - следствени служби, прокуратура и съдилища в областта.

Изготвят се и документи за застрахователните компании и дружества.
Организацията на работата в отделението се осъществява според правилата на добрата медицинска практика при спазване на служебната и професионална тайна, както и според изискванията на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс за специфичните права и задължения на съдебно-медицинските експерти.

 

Началник отделение - д-р Борис Пеев-специалност „Патоанатомия и цитопатология“, „Съдебна медицина“

 

 Лекари: д-р Александър Тотев-специалност "Патоанатомия", д-р Иван Црънчев-специалност "Съдебна медицина"

 

Специализанти: д-р Мария Стоилова, д-р Росен Станчев,д-р Християн Анков


Ст.лаборант: Мария Чернева


Телефони: 034/ 408 748

 

boris-peevД-р Борис Пеев - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1982 г. 
Работи като участъков лекар във Вътрешна поликлиника на  гр. Смолян. От 1983 г. е асистент към Катедрата по Патологична анатомия на ВМИ-Пловдив. През 1993 г. работи като началник на  Съдебно-медицински кабинет на Военна болница - Пловдив. 
Началник  на Патологоанатомично отделение на "МБАЛ-Пазарджик"  АД е от 2002 г. 
Притежава специалност “Патологична анатомия и цитология” от 1991 г. и втора специалност “Съдебна медицина” от 1997 г. 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение