ДЕЙНОСТ

В Клиничната лаборатория на МБАЛ - Пазарджик се извършват широка гама изследвания, седем дни в седмицата, 365 дни в годината.
Клиничната лаборатория е акредитирана с най-високата оценка от Министерството на здравеопазването.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на затворена система за вземане на кръв, при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.
Материално-техническата база, медицинската апаратура и дейности в МДЛ са в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по Клинична лаборатория.

 

Видове лабораторни изследвания:


- Лабораторна хематология и цитология- ПКК с 22 показателя, ретикулоцити, СУЕ, ДКК, морфология на еритроцити.


- Хемостазни изследвания.


- Биохимични изследвания- ензими, субстрати, електролити и микроелементи, индивидуални белтъци, гликиран хемоглобин.


- Маркери на възпалението.


- Кръвно-газов анализ


- Хормони, туморни маркери, кардиологични маркери.


- Урини- качествени проби и количествени определения.


- Ликвор – качествени проби и количествени определения.

 

-Обща цитология-пунктати от серозни кухини- плеврална, коремна, перикардиална, ставна, храчки, аспирати.


Началник на  лаборатория- д-р  Марияна Кожухарова-специалности „Клинична лаборатория“,"Епидемиология на инфекциозните болести"


Лекари: д-р  Ели Чапарова- специалност  „ Клинична лаборатория“

               

 Специализанти: д-р Мария Добрева, д-р Паулина Китова


Ст. лаборант- Мария Хрисчева

Телефони: 034/ 408 702, 0882 805 639

 

 

Д-р Марияна Кожухарова - Началник на  лабораторияDSC 0132 500 

Д-р Марияна Кожухарова завършва медицина във ВМИ- Пловдив.

От 1997- 1998 г. работи в ЦСМП-Панагюрище.

От 1998г. до 2004 г. е болничен епидемиолог в МБАЛ-Пазарджик

През 2004 г. придобива специалност по Епидемиология на инфекциозните болести.

През 2014 г. придобива специалност „Клинична лаборатория“.

От 2004 г. работи като лекар- ординатор в Клинична лаборатория на МБАЛ-Пазарджик.

От 17 октомври 2022 г. е назначена за началник на Клинична лаборатория на МБАЛ-Пазарджик.

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение