Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства и медицински консумативи.

ДЕЙНОСТИ

В нея се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове, разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи. Отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ. Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Аптеката е част от болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане на лекарствената терапия на всеки пациент.

 

Управител аптека - маг. фарм. Иванка Петкова
Зам. управител - маг. фарм.  Кристияна Христова

Телефони: 034/ 408 669, 0882 805 618 МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА БОЛНИЧНА АПТЕКА
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение