на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на

Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020 г. за избор на

финансова институция за предоставяне на комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик” АД.

 

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19