29.07.2022г.

На основание чл. 28, ал.1, във връзка с ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020г., отправя настоящата покана към всички финансови институции за представяне на оферти за финансови услуги за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик“ АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД”

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

 

 

 

  

На основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на

Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020 г. за избор на

финансова институция за предоставяне на комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик” АД.

 

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

 

 

 

 

16.03.2022г.

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 и т. 2 от Правилата по Приложение №1 към чл. 29 , ал. 2 от ППЗПП, „МБАЛ Пазарджик” АД обявява търг с тайно наддаване на активи, собственост на лечебното заведение.

 

Обявление

 

Решение

 

Образци

 

Договор - 1

 

Договор - 2

 

Договор - 3

 

Протокол търг

 

Решение за класиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение