"МБАЛ-Пазарджик" АД, търси да назначи специалисти по здравни грижи.

 

Второ вътрешно отделение-2 медицински сестри

  

ОАИЛ- 1 медицински  сестра

 

Първо вътрешно отделение- 2 медицински сестри

 

Кардиологично отделение- 8 медицински  сестри

 

Първо детско отделение- 5 медицински сестри

 

Второ детско отделение- 3 медицински сестри

 

Акушеро-гинекологично отделение-2 акушерки

 

Неонатологично отделение- 1 медицинска сестра/акушерка

 

Инфекциозно отделение- 3 медицински  сестри

 

Неврохирургия- 2 медицински сестри

 

Неврологично отделение- 5 медицински сестри

 

Хирургично отделение- 5 медицински сестри

 

Отделение УНГ- 1 медицинска сестра

 

Нефрологично отделение- 5 медицински сестри

 

Отделение по физиотерапия и рехабилитация- 2 рехабилитатори

 

Отделение по ортопедия и травматология- 2 медицинска сестри 

 

Отделение по образна диагностика -1 рентгенов лаборант

 

Клинична лаборатория-1 лаборант

 

Очно отделение-1 медицинска сестра

 

Кожно отделение-1 медицинска сестра

 

 

 

Тел. за информация: 034/408-626

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19