"МБАЛ-Пазарджик" АД, търси да назначи специалисти по здравни грижи.

 

Второ вътрешно отделение-1 медицинска сестра

 

Първо вътрешно отделение- 2 медицински сестри

 

Кардиологично отделение- 8 медицински  сестри

 

Първо детско отделение- 4 медицински сестри

 

Второ детско отделение- 3 медицински сестри

 

Акушеро-гинекологично отделение-2 акушерки

 

Неврологично отделение- 5 медицински сестри

 

Хирургично отделение- 3 медицински сестри

 

Нефрологично отделение- 6 медицински сестри

 

Клинична лаборатория-2 лаборанти

 

Спешно отделение-1 медицинска сестра

 

 

 

 

Тел. за информация: 034/408-626

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19