"МБАЛ-Пазарджик" АД, търси да назначи специалисти по здравни грижи.

 

Второ вътрешно отделение-2 медицински сестри

 

Първо вътрешно отделение- 2 медицински сестри

 

Кардиологично отделение- 7 медицински  сестри

 

Първо детско отделение- 5 медицински сестри

 

Второ детско отделение- 2 медицински сестри

 

Акушеро-гинекологично отделение-1 акушерка

 

Неврологично отделение- 5 медицински сестри

 

Нефрологично отделение- 6 медицински сестри

 

Клинична лаборатория-2 лаборанти

 

Отделение по образна диагностика- 1 рентгенов лаборант

 

Отделение по урология- 2 медицински сестри,1 операционна сестра

 

 Тел. за информация: 034/408-626

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение