"МБАЛ-ПАЗАРДЖИК" АД, обявява конкурс за лекари специализанти, както следва:

1. Лекар, специализант по Трансфузионна хематология  -  1 щатна длъжност;

2. Лекар, специализант по Микробиология  -  1 щатна длъжност;

3. Лекар, специализант по Очни болести  -  1 щатна длъжност;

4. Лекар, специализант по Съдебна медицина  -  1 щатна длъжност;

5. Лекар, специализант по Гастроентерология  -  2 щатни длъжности;

6. Лекар, специализант по Нервни болести  -  2 щатни длъжности;

7. Лекар, специализант по Кардиология  -  1 щатна длъжност;

8. Лекар, специализант по Урология  - 1 щатна длъжност;

9. Лекар, специализант по Педиатрия   - 2 щатни длъжности;

10. Лекар, специализант по Акушерство и гинекология  -  1 щатна длъжност;

11. Лекар, специализант по Неонатология  -  1 щатна длъжност;

12. Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение  -  1 щатна длъжност;

13. Лекар, специализант по Образна диагностика  -  1 щатна длъжност; 

 

Документи ще се приемат всеки работен ден от 29.03.2024 г. до 30.04.2024 г. вкл. в деловодството

на лечебното заведение.

 

ОБЯВА

 

Заявление

 

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - АИЛ

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Гастроентерология

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Кардиология

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Очни болести

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Трансфузионна хематология

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Урология

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Нервни болести

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Образна диагностика

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Акушерство и гинекология

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Педиатрия

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Съдебна медицина

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Микробиология

Въпросник/конспект за теоритичния изпит - Неонатология

 

Списък на допуснатите кандидати-  Допуснати кандидати

 

Заповед за прекратяване на конкурс -Прекратяване на конкурс

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение