„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти, както следва:

I.За следните щатни длъжности:

   Лекар - специализант по Гастроентерология                - 2 длъжности;    конспект;

 

II.За следните длъжности, за които държавата ще финансира обучението по

чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б от Наредба № 1/2015 г.

   Лекар - специализант по Вътрешни болести                 - 1 длъжност;     конспект;

   Лекар - специализант по Инфекциозни болести           - 1 длъжност;     конспект;

  

 

           Заповед

           Обява

           Указания

           Заявление за участие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон за информация: 034/408-626, 0882/805-644; 0882/805-651.

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19