"МБАЛ-Пазарджик" АД обявява конкурс за  заемане на длъжността управител на МЦДП“ВИВА“ ЕООД. 

 

Телефони за допълнителна информация: Списък с допуснати и недопуснати кандидати:

034/ 408-601, 034/ 408 603, всеки работен ден от 07.30  до 16.00 ч.

 

Обявление

 

Заявление за конкурс

 

Договор за управление

 

Декларация

 

Декларация по чл. 21, ал. 2  от ЗПП

 

Декларация за лични данни 

 

 
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение