"МБАЛ-Пазарджик" АД, търси да назначи лекари за следните отделения:

 

 

Второ вътрешно отделение-1 лекар със специалност  "Вътрешни болести"

 

Микробиология-1 лекар  със специалност "Микробиология" 

 

Отделение по образна диагностика-2 лекари със специалност "Образна диагностика"

 

Акушеро-гинекологично отделение -2 лекари

 

Неонатологично отделение-1 лекар със специалност "Неонатология" или "Педиатрия"

 

Инфекциозно отделение-1 лекар

 

Неврохирургия-1 лекар

 

Отделение по нервни болести-1 лекар със специалност "Нервни болести"

 

Нефрологично отделение-2 лекари

 

Кардиологично отделение- 2 лекари

 

Хирургично отделение-2 лекари

 

ТЕЛК-1 лекар със специалност "Педиатрия"

 

 

 

За информация: 034/408-626

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19