Срещите с тях се уреждат от близките.
В двора на лечебното заведение има реставриран параклис. Всеки четвъртък от 8.00 ч. се провеждат религиозни служби.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.