Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

по чл.37, ал.1 от ЗЗО

2020 г.

 

 

Приложение № 11 към НРД за МД 2020-2022 г. 

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.