1. "ДЗИ Животозастраховане"

2. Застрахователна компания " УНИКА ЖИВОТ" АД

3. ЗД"Съгласие" АД

4. ЗОФ "Медико"21

5. ЗОФ "ФИ Хелт" АД

6. ЗОФ "Дженерали"

7. ЗОФ "Надежда" АД

8. ЗД "ОЗОК инс" АД

9. "Евроинс-здравно осигуряване" ЕАД

10."Здравноосигурителен институт"АД

11. ЗОФ "Доверие"

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19