Нова апаратура и оборудване получи Спешно отделение на   МБАЛ-Пазарджик  от Министерството на здравеопазването. То включва над 30  апарата и системи, които  са  доставени по проекта  „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

 

 

Системата за  проследяване жизнените показатели на пациентите чрез един пост разполага с 11 стационарни монитора за диагностика и 1 централен за сестрински пост.  Доставени са още два дитателни апарата за обдишване на немската марка Дрегер , мобилен респираторен апарат,8 инфузионни помпи,3 електрокардиографа, 2  аспиратора, преносим  комбиниран дефибрилатор,три нови апарата за обдишване тип AMBU,2 аспирационни устройства и 2 аспиратора,3 комплекта офталмоскоп/отоскоп,2 негативоскопа и 3 ларингоскопски комплекта.  Спешно отделение вече ще разполага и с  нова система за затопляне на флуиди, която е много подходяща при кръвопреливане, тъй като затопля приготвената за преливане кръв до телесна температура.

 

20201014 111309

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19