„МБАЛ-Пазарджик“ АД предлага на студенти от  професионално направление"Здравни грижи", завършили втори курс на обучение възможност за стаж в лечебното заведение и получаване на стипендия. За времето на стажа те ще бъдат назначени на трудов договор срещу съответното възнаграждение.

Болницата предлага работа и обучение на студенти по специалностите: „Медицинска сестра, „Акушерка“ и „Медицински лаборант“.
МБАЛ-Пазарджик е акредитирана болница с отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност. Лечебното заведение е акредитирано за учебна практика, преддипломен стаж и практическо обучение от Министерство на здравеопазването със заповед №РД-17-63 от 09.03.2018 година.
Болницата предлага добри възможности за работа и бъдещо работно място.

Телефони за контакти: 0882 805 623-гл.мед.сестра Елена Станчева
034/408 601 -тех.секретар

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19