МБАЛ-Пазарджик създаде специална организация за обслужване на пациентите на ТЕЛК/Първи и Втори състав/ във връзка с обявеното извънредно положение в страната. Със своя заповед изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов разпорежда в сградата на Трудово експертната лекарска комисия да се спазва режим на контролиран достъп, за да няма струпване на хора в затворени пространства, както и пред нея.


Пациентите ще се освидетелстват/преосвидетелстват по документи.
Пациентите, които са получили съобщения за явяване на определена дата в периода на извънредното положение, не следва да се явяват. Те ще получат ново съобщение за нова дата за освидетелстването им. Тези болни, които вече са подготвили своите документи и желаят може да ги представят в ТЕЛК.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.