IMG 3811-1

Към” МБАЛ- Пазарджик” АД  функционира Медицински център „Вива“за оказване на извънболнична помощ,  в който  се извършва диагностично – консултативна дейност от специалисти с богат клиничен опит.

 

Контакти :034/ 408-640

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.