Времето за посещение е регламентирано, но е различно за всяко отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.