Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

по чл.37, ал.1 от ЗЗО

2020 г.

 

 

Приложение № 11 към НРД за МД 2020-2022 г. 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19