1. Обща информация

2. Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

3.Образци 

 

    - Заявление

 

    - Искане

 

    - Протокол

 

    - Заповед


4. Регистър за постъпили заявления по ЗДОИ

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19