Сключени за изпълнение Клинични пътеки по реда на НРД за МД 2020-2022 г. 

 

№ на КП

Наименование на клиничната пътека

Цена (в лв.)

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

484,00 лв.

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск - без извършване на диагностични процедури с кодове 75.1, 75.33 и 75.35

800,00 лв.

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

210,00 лв.

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г.с. вкл.

236,00 лв.

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността на 13 г.с.

340,00 лв.

5

Раждане

940,00 лв.

6

Грижи за здраво новородено дете

286,00 лв.

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., първа степен на тежест

960,00 лв.

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., втора степен на тежест

1 440,00 лв.

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 гр. до 2499 гр., първа степен на тежест

1 178,00 лв.

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 гр. до 2499 гр., втора степен на тежест

1 560,00 лв.

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4 320,00 лв.

12

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии за деца до 28 ден от раждането

 

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2 400,00 лв.

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4 160,00 лв.

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант - само за новородени над 1200 грама

4 290,00 лв.

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант - само за новородени над 1200 грама.

7 670,00 лв.

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение - само за пациенти над 18 години

452,00 лв.

17 .1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

750,00 лв.

18.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

1 320,00 лв.

20.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

3 318,00 лв.

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове - само за пациенти над 18 години

592,00 лв.

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

922,00 лв.

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3 430,00 лв.

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2 750,00 лв.

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4 540,00 лв.

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

619,00 лв.

30.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

1 466,00 лв.

31.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години

5 220,00 лв.

32.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда за лица над 18 години

589,00 лв.

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - само за пациенти над 18 години

479,00 лв.

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - само за пациенти над 18 години

778,00 лв.

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - само за пациенти над 18 години

2 944,00 лв.

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

678,00 лв.

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

677,00 лв.

40.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

606,00 лв.

40.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст

780,00 лв.

41.1

Диагностика и лечение на алергични на дихателната система при лица над 18 години

440,00 лв.

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

600,00 лв.

42.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо- белодробната система при лица над 18 години

934,00 лв.

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията - само за процедури с кодове 31.93 и 98.15

987,00 лв.

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

760,00 лв.

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1 679,00 лв.

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

935,00 лв.

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

742,00 лв.

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

782,00 лв.

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза при лица над 18 години

2 526,00 лв.

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

1 337,00 лв.

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

1 432,00 лв.

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

7 834,00 лв.

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

551,00 лв.

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

2 108,00 лв.

57.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години - без пациенти на възраст до 28-миа ден от раждането

2 530,00 лв.

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък - само за пациенти над 18 години

612,00 лв.

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза - само за пациенти над 18 години

770,00 лв.

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

490,00 лв.

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

588,00 лв.

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

720,00 лв.

63.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

864,00 лв.

64.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми припри лица над 18 години

578,00 лв.

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

7 551,00 лв.

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

8 660,00 лв.

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

248,00 лв.

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години

400,00 лв.

68.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18 години

480,00 лв.

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

636,00 лв.

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години - без код **88.74

1 490,00 лв.

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години - без код **88.74

430,00 лв.

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

714,00 лв.

73.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 години

1 700,00 лв.

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години

920,00 лв.

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години

1 378,00 лв.

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години

760,00 лв.

78.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

702,00 лв.

79.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

382,00 лв.

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

610,00 лв.

 

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

700,00 лв.

87.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

990,00 лв.

87.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1 386,00 лв.

88.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

460,00 лв.

88.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

552,00 лв.

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

770,00 лв.

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

511,00 лв.

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

550,00 лв.

96

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

462,00 лв.

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

280,00 лв.

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

790,00 лв.

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

721,00 лв.

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е - без код по МКБ-10 В 15.0 и без пациенти на възраст до 28-мия ден от раждането

1 431,00 лв.

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В. С и D - без кодове по МКБ-10 В16.0 и В16.2 и без пациенти на възраст до 28-мия ден от раждането

1 665,00 лв.

102

Диагностика и лечение на паразитози - без кодове (3-то ниво) В74.0, В74.1, В74.2, В74.3, В74.4, В74.8 и В79.

600,00 лв.

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции - без кодове по МКБ-10 А35, А82.0 и А82.1

600,00 лв.

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остропротичащи, с усложнения

618,00 лв.

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1 560,00 лв.

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

574,00 лв.

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

688,00 лв.

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

870,00 лв.

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

2 769,00 лв.

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

378,00 лв.

113.1

Диагносктика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

200,00 лв.

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

427,00 лв.

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 392,00 лв.

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 800,00 лв.

130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност - без процедури с кодове 15.11(42833-00); 15.12 (42833-00); 15.13(42833-00);15.19(42833-00); 15.21(42833-00); 15.22(42833-00); 15.29 (42833-00); 15.3;( 42839-00,42839-01) 15.4(42839-00, 42839-01); 15.5(42833-00); 15.9(90081-00)

330,00 лв.

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

584,00 лв.

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

280,00 лв.

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

256,00 лв.

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 500,00 лв.

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650,00 лв.

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

486,00 лв.

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

159,00 лв.

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

191,00 лв.

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1 060,00 лв.

143

Трансуретрална простатектомия

1 160,00 лв.

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1 220,00 лв.

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

792,00 лв.

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 680,00 лв.

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

636,00 лв.

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2 720,00 лв.

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 228,00 лв.

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

695,00 лв.

151

Реконструктивни операции в урологията

1 156,00 лв.

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

544,00 лв.

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 090,00 лв.

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 516,00 лв.

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1 040,00 лв.

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - КП може да се изпълнява в отделение по Ортопедия и травматология; в отделение Хирургия - без планови операции на пациенти до 9 години

562,00 лв.

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1 200,00 лв.

160

Нерадикално отстраняване на матката

1 100,00 лв.

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 382,00 лв.

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

830,00 лв.

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - без код 71. 71 при деца под 9 годишна възраст

354,00 лв.

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената - без код 70.79 при деца под 9 годишна възраст

862,00 лв.

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

494,00 лв.

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

800,00 лв.

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 888,00 лв.

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

8 558,00 лв.

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 220,00 лв.

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - само при спешни животозастрашаващи травматични състояния

5 057,00 лв.

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2 062,00 лв.

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години - само при спешни животозастрашаващи травматични състояния

2 990,00 лв.

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретрбперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 936,00 лв.

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - само в условия на спешност

4 110,00 лв.

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 199,00 лв.

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години - само в условия на спешност

1 890,00 лв.

179

Оперативни процедури върху апендикс - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

728,00 лв.

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома - само за пациенти над 18 години

710,00 лв.

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

530,00 лв.

182

Оперативни процедури при хернии - само за пациенти над 18 години

710,00 лв.

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

790,00 лв.

184

Конвенционална холецистектомия - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

1 240,00 лв.

185

Лапароскопска холецистектомия - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

1 010,00 лв.

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

2 480,00 лв.

187

Оперативни процедури върху черен дроб - КП може да се изпълнява само за код 50.61 в условията на спешност

3 560,00 лв.

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

1 659,00 лв.

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - в условия на спешност за код 52.22

4 950,00 лв.

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

1 820,00 лв.

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 180,00 лв.

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години - само за кодове на процедури 41.43 и 41.5 в условия на спешност

1 560,00 лв.

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

1 230,00 лв.

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - без планови операции и операции за вродени малформации на деца до 9 години

336,00 лв.

195

Оперативно лечение при остър перитонит - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

2 398,00 лв.

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст

1 698,00 лв.

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст и без пациенти с диагноза К65.0

750,00 лв.

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания - само за лечение на пациенти с диагноза К65.0

750,00 лв.

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - само за пациенти над 18 години

618,00 лв.

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания - само за пациенти над 18 години

305,00 лв.

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния - само за пациенти над 18 години

920,00 лв.

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

3 880,00 лв.

205

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение

1 552,00 лв.

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 480,00 лв.

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

415,00 лв.

209

Хирургично лечение при травма на главата - КП ще се изпълнява в отделение Неврохирургия; в отделение Хирургия - само за пациенти над 18 години

1 111,00 лв.

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение - КП ще се изпълнява в отделение Неврохирургия; в отделение Ортопедия и травматология само за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29

830,00 лв.

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - без невронавигация

2 950,00 лв.

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

1 950,00 лв.

216

Спешни състояния в гръдната хирургия - само за пациенти над 18 години

635,00 лв.

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник - само в условия на спешност за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 78.59; 79.25; 79.29; 79.35; 79.36; 79.55; 79.86; 79.87, 81.40; 81.42; 81.43

2 200,00 лв.

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 315,00 лв.

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

964,00 лв.

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност - само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12: 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3 в условия на спешност

1 048,00 лв.

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) - само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12: 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3 в условия на спешност

1 250,00 лв.

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - кодове 79.11, 79.12, 79.32 ще се изпълняват само в условията на спешност

494,00 лв.

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 240,00 лв.

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - КП ще се изпълнява в отделение по УНГ само за процедури с кодове: *21.84, *21.85: 21.87; *21.89, *25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63

822,00 лв.

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

683,00 лв.

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

545,00 лв.

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

336,00 лв.

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

560,00 лв.

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) - без лечение на деца до 5 годишна възраст

560,00 лв.

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии за лица над 18 години - без кодове *99.71, 99.72, 99.73, 99.74

621,00 лв.

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

56,00 лв.

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции - само за пациенти над 18 години

56,00 лв.

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

84,00 лв.

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистирагцо/хронично/вегетативно състояние

106,00 лв.

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

46,00 лв.

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

46,00 лв.

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

72,00 лв.

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

430,00 лв.

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

523,00 лв.

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

336,00 лв.

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции - само за пациенти над 18 години

493,00 лв.

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

336,00 лв.

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

126,00 лв.

 

Амбулаторни процедури

Наименование

Цена /в лв./

1.1

Хрониохемодиализа

170,00 лв.

2

Перитонеална диализа с апарат

130,00 лв.

3

Перитонеална диализа без апарат

93,00 лв.

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182,00 лв.

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91,00 лв.

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

310,00 лв.

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

32,00 лв.

17

Диагностика и лечение на еритродермии

26,00 лв.

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250,00 лв.

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380,00 лв.

20

Хирургично лечение на глаукома - без пациенти до 28 ден от раждането

400,00 лв.

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност - без пациенти до 28 ден от раждането

150,00 лв.

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193,00 лв.

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256,00 лв.

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144,00 лв.

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58,00 лв.

26

Амбулаторни хирургични процедури

90,00 лв.

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25,00 лв.

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100,00 лв.

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт - без пациенти под 18 години

120,00 лв.

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12,00 лв.

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

980,00 лв.

38.1

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

22,00 лв.

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

150,00 лв.

Клинични процедури

Наименование

Цена /в лв./

1

Диализно лечение при остри състояния

170,00

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426,00

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155,00

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19