№ на КП

Наименование на клиничната пътека

Цена (в лв.)

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

400,00

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури с код 75.1; 75.33 и 75.35)

800,00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

150,00

4

Преждевременно прекъсване на бременността

 

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

170,00

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

280,00

5

Раждане

750,00

6

Грижи за здраво новородено дете

220,00

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

800,00

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1200,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

900,00

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 300,00

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

3 600,00

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2 000,00

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

3 200,00

15

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

 

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото (за лечение на новородени над 1200 гр.)

3 300,00

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

5 600,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение (над 18 години)

350,00

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (над 18 години)

750,00

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация (над 18 години)

1 320,00

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (над 18 години)

3 318,00

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (над 18 години)

370,00

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

900,00

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3 430,00

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2 750,00

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4 540,00

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

520,00

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация (над 18 години)

1 300,00

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит (над 18 години)

4 950,00

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда (над 18 години)

462,00

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения (над 18 години)

435,00

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (над 18 години)

700,00

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (над 18 години)

2 600,00

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

550,00

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

580,00

40

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

 

40.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

550,00

40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

650,00

41

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

 

41 .1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

400,00

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

500,00

42

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

 

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

780,00

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията (само за кодове на процедури 31.93 и 98.15)

800,00

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

650,00

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация (над 18 години)

1 540,00

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

700,00

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

570,00

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза (над 18 години)

730,00

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

 

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза (над 18 години)

3 300,00

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив (над 18 години)

1150,00

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив (над 18 години)

1 200,00

54

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

7 000,00

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

300,00

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити (без лечение на пациенти на възраст до 28 ден от раждането)

2 000,00

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (над 18 години)

480,00

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза (над 18 години)

650,00

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

400,00

63

Лечение на епилептичен статус

600,00

64

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

 

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

500,00

65

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация (над 18 години)

6 000,00

66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация (над 18 години)

8 000,00

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231,00

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

400,00

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт (над 18 години)

600,00

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит (над 18 години и без код 88.74)

1 400,00

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво (над 18 години и без код 88.74)

400,00

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт (над 18 години)

600,00

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума (над 18 години)

1 700,00

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума (над 18 години)

920,00

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) (над 18 години)

1 300,00

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания (над 18 години)

700,00

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

 

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

660,00

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза (над 18 години)

341,00

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

500,00

87

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

87.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

900,00

87.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1 050,00

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

 

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

400,00

88.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

400,00

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

770,00

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

500,00

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

550,00

95

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

400,00

96

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

434,00

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

250,00

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

620,00

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

520,00

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е (без код В15.0 и без лечение на пациенти на възраст до 28-я ден)

1 100,00

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D (без кодове В16.0 и В16.2 и без лечение на пациенти на възраст до 28-я ден)

1 277,00

102

Диагностика и лечение на паразитози

457,00

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции (без кодове А35; А82.0 и А82.1)

457,00

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

500,00

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1 000,00

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

 

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500,00

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

550,00

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

750,00

108

Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

2 200,00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

250,00

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

200,00

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

400,00

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 200,00

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 500,00

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

300,00

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410,00

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273,00

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249,00

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 500,00

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650,00

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

450,00

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

150,00

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1 000,00

143

Трансуретрална простатектомия

1 100,00

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1 100,00

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

774,00

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 500,00

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

600,00

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2 600,00

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 160,00

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612,00

151

Реконструктивни операции в урологията

1 000,00

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

520,00

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 000,00

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 300,00

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

950,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти от 9 до 18 годишна възраст)

550,00

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700,00

160

Нерадикално отстраняване на матката

1 100,00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 100,00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

770,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без код 71.71 при пациенти под 9 годишна възраст)

330,00

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената (без код 70.79 при пациенти под 9 годишна възраст)

806,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

460,00

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

650,00

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 500,00

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6 800,00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 800,00

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години (само при спешни, животозастрашаващи травматични състояния)

3 100,00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 780,00

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години (само при спешни, животозастрашаващи травматични състояния)

1 780,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 600,00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години (в условия на спешност)

2 650,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 100,00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години (в условия на спешност)

1 150,00

179

Оперативни процедури върху апендикс (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

650,00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома (за пациенти над 18 годишна възраст)

650,00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

500,00

182

Оперативни процедури при хернии (за пациенти над 18 години)

650,00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

700,00

184

Конвенционална холецистектомия (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 150,00

185

Лапароскопска холецистектомия (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

950,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

2 300,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб (в условия на спешност за код 50.61)

3 350,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 450,00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност (в условия на спешност за код 52.22)

4 950,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 820,00

191

„Оперативни процедури върху далака“

 

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000,00

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (за кодове на процедури 41.43 и 41.5 в условия на спешност)

1 500,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за лечение на пациенти под 18 години)

1 200,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 (без процедури с код 92.21 и 92.29 за пациенти над 18 години и в условия на спешност за лечение на пациенти под 18 години)

1 300,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (за лечение на пациенти над 9 годишна възраст)

300,00

195

Оперативно лечение при остър перитонит (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

2 200,00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 500,00

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

750,00

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

 

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания (за пациенти над 18 години)

550,00

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания (за пациенти над 18 години)

305,00

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния (за пациенти над 18 години)

800,00

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3 400,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1 330,00

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 300,00

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

400,00

209

Хирургично лечение при травма на главата (за лечение на пациенти над 18 години в Хирургично отделение и в цялост в отделението по неврохирургия)

1 052,00

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (в цялост за отделението по неврохирургия и за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29 за отделението по ортопедия и травматология)

800,00

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност

2 450,00

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

1 819,00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия (само по спешност за лечение на пациенти под 18 години)

550,00

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник (в условия на спешност за процедури с кодове 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55, 79.86, 79.87, 81.40, 81.42, 81.43)

2 050,00

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257,00

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910,00

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност (в условия на спешност за процедури с кодове 77.1, 77.13, 77.22, 77.23, 77.32, 77.33, 79.31, 79.51, 79.81, 79.82, 79.83, 80.81, 80.82, 80.83, 81.23, 81.24, 81.25, 81.71, 81.73, 81.74, 81.82, 82.35, 83.63, 83.87, 83.88, 84.04, 84.05, 84.06, 84.07, 84.3)

1 000,00

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460,00

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 000,00

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)

705,00

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863,00

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

500,00

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

300,00

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

500,00

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) (без лечение на деца до 5 годишна възраст)

500,00

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии (за лица над 18 години)

570,00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

50,00

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции ** (за лица над 18 години)

50,00

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

80,00

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

100,00

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

40,00

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

40,00

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

60,00

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

400,00

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482,00

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330,00

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции (за лица над 18 години)

482,00

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330,00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

120,00

 

Амбулаторни процедури

Наименование

Цена /в лв./

     

1

Хрониохемодиализа

144,00

2

Перитонеална диализа с апарат

130,00

3

Перитонеална диализа без апарат

93,00

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182,00

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91,00

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

266,00

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

32,00

17

Диагностика и лечение на еритродермии

26,00

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

250,00

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380,00

20

Хирургично лечение на глаукома

390,00

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150,00

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193,00

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256,00

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144,00

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58,00

26

Амбулаторни хирургични процедури

90,00

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25,00

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100,00

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12,00

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт (за лечение на пациенти над 18 години)

120,00

38.1

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

22,00

39

Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит

150,00

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.