• МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД
  • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МБАЛ – ПАЗАРДЖИК АД


СТРУКТУРА

Разполага с 15 легла.

ДЕЙНОСТ

Дейността на отделението е насочена в две направления - лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни - диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност.

Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.
Наличното оборудване дава възможност за осъществяване на различни оперативни интервенции в областта на гълтача и сливиците, носа и околоносните кухини, микроларингохирургия, ендоскопия на хранопровод, за екстракция на чужди тела и за бужиране при стриктури.

Аудиометричната апаратура спомага своевременното диагностициране на намаления слух /глухота/, причината за това и възможностите за неговото опера-тивно или консервативно лечение.

В отделението се осъществява и качествено слухопротезиране на деца и възрастни.
УНГ отделение работи по договор с НЗОК по всички клинични пътеки.

В отделението работят 4-ма лекари, всички с придобита специалност по УНГ болести
Работи се с най-съвременна апаратура.

Началник отделение - Д-р Костадин ЗЛАТАРЕВ
Ординатори - Д-р Иван МИХАЙЛОВ, Д-р Димитър МИТРЕВ,
Д-р Владимир АТАНАСОВ
Старша мед. сестра - Стоянка КАРАДЖОВА – Магистър „Управление здравни грижи”.

Телефони: 034/ 408 737, 408 735, 0882 805 656

kostadin-zlatarevД-р Костадин ЗЛАТАРЕВ - Началник отделение

Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-Пловдив. Оттогава и досега работи в УНГ отделение на МБАЛ-Пазарджик АД.
Началник на отделението е от 1998 г.
Придобива специалност “УНГ болести” през 1989 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal