Ако имате оплаквания, без да се притеснявате може да подадете жалба до Изпълнителния Директор на болницата или друга институция, в кутията за жалби и похвали, която се намира на входа на административната сграда. Сигнализирайки Вие подпомагате отстраняването на нередности, несъответствия и/или "лоши" практики в диагностично-лечебния процес и възникващите взаимоотношения между всички участници в процесите протичащи в едно лечебно заведение. Това от своя страна ще допринесе за повишаване на качеството на дейностите и услугите предлагани от "МБАЛ-Пазарджик" АД.

По същият ред и начин може да направите предложения за подобряване на дейността, качеството, вида и обема на предлаганите услуги и др.

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.